Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

cooffee
19:29
Jest nam dobrze. Chyba dobrze. Chyba nam.
— J.Podsiadło
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
cooffee
19:23
8721 dc5f
Reposted frombjureczko bjureczko viastonerr stonerr
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05

June 17 2015

cooffee
20:27
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viatruesoup truesoup
20:27
cooffee
20:25
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson: "Droga królów"
Reposted frompensieve pensieve viafuckbullshit fuckbullshit
cooffee
20:23
3117 6858
cooffee
20:23
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl viafuckbullshit fuckbullshit
cooffee
20:22

June 11 2015

cooffee
18:43
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viapersewona persewona
cooffee
18:36
3592 9e12
Reposted fromimradioactive imradioactive viasunday sunday
cooffee
18:36
Czasem szuka się i nie znajduje, czasem zaś znajduje się bez szukania.
— Guillaume Musso "Papierowa dziewczyna"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viasunday sunday
cooffee
18:34

"Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać - potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza."

— J. Kofta, "Co to jest miłość"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaktoregoniebylo ktoregoniebylo

June 03 2015

cooffee
20:01
Do klasyków się wraca
/zawsze/
w punkt:
' czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. normalna potrzeba'
świetlicki 
19:57
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viamillys millys
cooffee
19:49
Można się uzależnić od różnych rzeczy, jak się ma w sobie dziurę. Dziurę nudy oraz przede wszystkim niezgody na to, co w danym momencie czujesz.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viaulotnosc ulotnosc
cooffee
19:47
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Maks Somow
Reposted fromrainbowside rainbowside viacytaty cytaty
cooffee
19:46
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

June 01 2015

cooffee
18:38
cooffee
18:37
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viapikkumyy pikkumyy
cooffee
18:32
MIŁOŚĆ W NAJPEŁNIEJSZEJ SWEJ POSTACI JEST CIĄGIEM NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE ŚMIERCI I PONOWNYCH NARODZIN. Wychodzimy z jednej fazy, jednego aspektu miłości, by wkroczyć w kolejny. Namiętność przygasa i powraca. Ból przechodzi i znów się pojawia. Kochać znaczy wziąć w objęcia i jednocześnie przetrwać wiele końców i wiele początków – wszystkie w jednym związku dwojga osób.
— Clarissa Pinkola Estes
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...